Menu

Rudersdal Portal

Din lokale indgang til nettet

Lokalplaner

Kommuneplanen 
Kommuneplanen er en helhedsplan for den fysiske struktur i Rudersdal Kommune. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år.
www.kommuneplan2017.rudersdal.dk

Fremtiden

Vision og værdigrundlag 
Kommunalbestyrelsen har formuleret den grundlæggende vision for Rudersdal Kommune: Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune.
www.rudersdal.dk ... 

Planstrategi 2019
Planstrategi 2019 er en strategi for en langsigtet udvikling af Rudersdal Kommune. Den bygger på en stærk tradition for at beskytte de grønne og smukke områder i Rudersdal og samtidig give gode udviklingsmuligheder, hvor nye behov viser sig og skal løses.
www.planstrategi2019.rudersdal.dk

Levende bymiljøer  
Rudersdals lokale bymiljøer skal danne rammen om det gode hverdagsliv, aktiviteter og fællesskaber.
Byerne skal udvikles, så de lokale kvaliteter styrkes og skaber attraktive mødesteder i hverdagen.
www.planstrategi2019.rudersdal.dk ... 

Fremtidens Fællesskaber - vol. 2
Tyge Mortensen & Karen Lumholt 2019
www.saxo.com/dk/fremtidens ... 
www.bibliotek.dk ... 
www.futuriblerne.dk